Άκουσα Καίσαρα …

Άκουσα, Καίσαρα, ότι επιθυμείς να μάθεις ό,τι σου γράφω [...]