Μενού Κλείσιμο

Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

 

Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη  λατρευτική εκδήλωση των χριστιανών. Για τον άνθρωπο που έχει βαπτισθεί στο όνομα της Αγίας Τριάδας η σημασία και η αξία του μυστηρίου αυτού είναι ανεκτίμητη.

Η ενσυνείδητη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία μας ενώνει με τον Χριστό, δηλαδή μας “θεώνει”. Κάνει την ύπαρξή μας από ζωώδη, θεϊκή. Μας οδηγεί στην ομορφιά και τη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Η Θεία Λειτουργία φέρνει τον Παράδεισο στη ζωή μας.

Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μας το παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός το βράδυ του Μυστικού Δείπνου λίγο πριν από τα Πάθη Του. Αφού πρόσφερε στους μαθητές Του ευλογημένο ψωμί και κρασί τους ζήτησε να κάνουν το ίδιο, όταν θέλουν να Τον θυμούνται. “Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν”.

Η Θεία Ευχαριστία, λοιπόν, είναι κατ’ αρχήν ανάμνηση του Χριστού. Αλλά δεν είναι μια απλή ανάμνηση. Ο ίδιος ο Χριστός είναι παρών. Μας καλεί να ζήσουμε μαζί Του τη θεανθρώπινη ζωή, τη θυσία Του και την Ανάστασή Του. Μας προσφέρει και μας καλεί να κοινωνήσουμε αυτό το Σώμα και το Αίμα Του. “Τοῦτό μού ἐστι τό Σῶμα τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Τοῦτό ἐστι τό αἷμά μου τό ὑπέρ ὑμῶν καί περί πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιών”. Την ώρα του Μυστηρίου μπροστά μας δεν έχουμε πια ψωμί και κρασί, αλλά Σώμα Χριστού που τεμαχίζεται για μας και Αίμα Χριστού που χύνεται για μας, για την άφεση των αμαρτιών μας. Όταν κοινωνούμε γινόμαστε “σύσσωμοι καί σύναιμοι Χριστοῦ”, “Χριστοφόροι”, “Θεοφόροι”. Κι αφού ενωνόμαστε με το Χριστό “μυστικά”, ενωνόμαστε και όλοι οι Χριστιανοί μεταξύ μας, γινόμαστε όλοι ένα σώμα γιατί όλοι λάβαμε τον ίδιο Άρτο, τον Χριστό.

Η ένωση με τον Θεό και η μεταξύ των Χριστιανών ενότητα είναι τα πολύτιμα δώρα που με τη Θεία Λειτουργία  χαρίζει ο Χριστός στους ανθρώπους.